poniedziałek, 10 czerwca 2013

Love Yourself As You Are, felt pen, full version, 4 x 59,7 cm x 42 cm / Kochaj Się Takim Jakim Jesteś, cienkopis, pełna wersja, 4 x 59,7 cm x 42 cm


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz