piątek, 9 października 2015

Selected illustrations for book "Nie tak łatwo być Czesławem", published by Otwarte Publishing House, embroidery, papercut, drawing / Wybrane ilustracje do książki "Nie tak łatwo być Czesławem", wydana przez Wydawnictwo Otwarte, haft, wyklejanka, rysunek


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz